Visi Kelurahan Gedongkiwo sesuai dengan visi Walikota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022, yaitu :

Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai                                Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk            Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan

 

Untuk mewujudkan Visi tersebut Kelurahan bertugas untuk melaksanakan Misi ke-1, yaitu: 

Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat